”Ett hem att växa i”

RFF anordnar en utbildning för kursledare av familjehem i ”- Ett hem att växa i”

Vi träffas tre heldagar i Stockholm.
10-11 januari och 24 januari 2017

Ulla Omberg från Eskilstuna håller i utbildningen.
Mer information om bland annat lokal, tider och kostnad skickas ut under hösten 2016.

Skicka din föranmälan senast den 20 september till:
RFF- Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård
S:a Marias Väg 99
612 92 Finspång

Det går också bra att mejla din föranmälan till:
info@rff.se