Välbesökt seminarium i Almedalen

Rff tillsammans med FSF, Skyddsvärnet, Magelungen, Familjehemscenter samt Aleris Nåjden arrangerade ett bra och mycket välbesökt seminarium i Almedalen med rubriken ”Hur undviker vi missförhållanden i framtidens familjehemsvård?”

Panelen  bestod av Cecilia Grefve, nationell samordnare på socialdepartementet, Barnombudsmannen Anna-Karin Boquist Hildingsson, Petra West Stenkvist från föreningen Sveriges Socialchefer, Telle Söderberg från FR samt Åsa Furén Thulin från SKL. Isabel Andersson från Aleris Unga var moderator för detta seminarium.

I panelen från vänster: moderator Isabel Andersson, Cecilia Grefve, nationell samordnare, Åsa Furén-Thulin, SKL, Petra West Stenqvist, föreningen Sveriges socialchefer, Anna-Karin Bokvist Hildingsson, från Barnombudsmannen samt Telle Söderberg, Familjehemmens Riksförbund

Det blev ett djupt och intressant samtal som tydligt fokuserade på barnens situation och vikten av att inte förlora fokus på dem. Telle Söderberg, Familjehemmens Riksförbund, FR, gav en mängd konkreta exempel som inspirerade och stämde till eftertanke. ”Barn behöver familjer för livet – inte bara under den tid de är placerade. Jag föreställer mig själv hur märkligt och svårt det hade varit att vid 18 års ålder skiljas från min familj. Barn som är placerade måste kunna känna att de är en del av familjen, på riktigt”. Telle menade att socialtjänsten ofta är rädd för att ställa krav på familjehem eftersom de är rädda att mista dem. Hon tror istället att det snarare är tvärtom; ställer vi högre krav skapar vi bättre förutsättningar för familjehem att ge det stöd som barn och unga kan behöva.

Barnombudsmannen efterlyste en tydlig lagstiftning kring familjehem. Hon påpekade också att det är bra om det finns ett sorts uppföljningsmetod gällande brukarundersökningar för familjehemsplacerade barn.

Detta var ett utmärkt sätt att träffas på. Jag hoppas att det kan blir flera sådana här forum för viktiga gemensamma frågeställningar om våra barn/ungdomar.