Välkomna till en introduktionsdag om Connect som är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Connect bygger på grundläggande principer om relationer, kommunikationsmönster, anknytning och människans utveckling genom livet. Läs mer om den här spännande dagen i vår inbjudan.