Viktig och aktuell fråga lyfts av RFF i Almedalen den 3:e juli!

Konsulentstödd familjehemsvård – behövs tillståndsplikt och ska den lagstadgas?

Det är rubriken på det seminarium som RFF anordnar i Almedalen den 3:e juli.

Idag kan vem som helst starta en konsulentstödd familjehemsverksamhet utan särskilda kvalitetskrav. Nu pågår en utredning om behovet att införa tillståndsplikt för dessa verksamheter i samband med översynen av LVU-lagstiftningen. Vilka är argumenten för och emot en lagstadgad tillståndsplikt?

Under en lång rad av år har antalet privata aktörer som ger stöd och handledning till familjehem ökat dramatiskt. Samlingsnamnet på dessa verksamheter är ”Konsulentstödd förstärkt famljehemsvård”. Idag krävs inget tillstånd för att ge detta stöd, vilket gör att även verksamheter utan formell kompetens också kan utföra arbetsuppgifterna. Kan vi undvika att socialförvaltningarnas myndighetsansvar hamnar i en gråzon i kommunala upphandlingar? Kan en lagstadgad tillståndsplikt hjälpa till att säkra kompetens och erfarenhet hos den konsulentstödda verksamheten och även styra vad kommuner har rätt att lägga ut på enskilda företag och verksamheter? Översynen av LVU-lagstiftningen, som just nu pågår, ger möjlighet att fastställa ramarna/kriterierna för en tillståndsplikt. RFF är starkt engagerad i denna fråga. Vi inbjuder er alla till en intressant och givande debatt.

Kontaktpersoner; Britta Schölin, Kansliansvarig och familjehemskonsulent, 0706-310390; 070-560 13 78, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, info@rff.se

Andreas Ramlöv, Verksamhetsansvarig Familjehemscenter, Styrelseledamot, 0122-261027, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, andreas.ramlov@familjehemscenter.nu