Välkommen till oss

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF – är ett rikstäckande förbund av verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och vuxna. Med konsulentstödd familjehemsvård avses även konsulentstödd jourhemsvård.

RFF har till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård. Medlemmarna ska följa RFF:s kvalitetskriterier. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn.

Den 15 april 2017 infördes tillståndsplikt från IVO – Inspektionen för vård och omsorg – för att få bedriva verksamheten.

Att bedriva konsulentstödd familjehemsvård innebär att rekrytera, utbilda, stödja och handleda familjehem och förmedla tjänsterna till socialtjänst, kriminalvård och landsting. Verksamheterna kan bedrivas i olika former och av olika huvudmän.

RFF har kontakt med myndigheter inom stat, kommun samt ideella organisationer i syfte att höja kvalitén i familjehemsvården.

Aktuellt

Boka in Konsulentdagar 2021

Välkomna till konsulentdagarna i Göteborg den 5-6 oktober Start med middag och mingel på tisdagen den 5 oktober kl...

Påminnelse

En påminnelse: Föreläsning och fördjupning med workshop 6 maj med Caroline Engwall.

Årsmöte 16 mars 2021

RFF årsmöte 2021 kallelse

Föreläsning och fördjupning 6 maj

Föreläsning och fördjupning med workshop 6 maj med Caroline Engwall

Vuxna i familjehem

VUXNA I FAMILJEHEM

Artikel SvD 11 mars

På SvD:s debattsida den 11 mars finns en artikel ”ändra lagen-barnets bästa ska väga tyngst” som RFF tillsammans med...