Välkommen till oss

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF – är ett rikstäckande förbund av verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och vuxna. Med konsulentstödd familjehemsvård avses även konsulentstödd jourhemsvård.

RFF har till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård. Medlemmarna ska följa RFF:s kvalitetskriterier. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn.

Den 15 april 2017 infördes tillståndsplikt från IVO – Inspektionen för vård och omsorg – för att få bedriva verksamheten.

Att bedriva konsulentstödd familjehemsvård innebär att rekrytera, utbilda, stödja och handleda familjehem och förmedla tjänsterna till socialtjänst, kriminalvård och landsting. Verksamheterna kan bedrivas i olika former och av olika huvudmän.

RFF har kontakt med myndigheter inom stat, kommun samt ideella organisationer i syfte att höja kvalitén i familjehemsvården.

Aktuellt

RFF:s ledardag

Femton ledare från tio olika organisationer inom RFF träffades i Stockholm den 23 januari för en utbildningsdag. Temat var...

Konsulentdagar 2019

Inbjudan konsulentdagar i Norrköping

Utbildning ledarskap 23 januari 2019

Inbjudan ledarskap

RFF träffar IVO

RFF träffar IVO

Utbildning ”Ett hem att växa i”

Utb ett hem 2018

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen om hantering av personuppgifter i kraft (GDPR) Läs vidare om RFF:s policy för hantering av personuppgifter.

personuppgifter3 (2)