Välkommen till oss

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF – är ett rikstäckande förbund av verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och vuxna. Med konsulentstödd familjehemsvård avses även konsulentstödd jourhemsvård.

RFF har till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård. Medlemmarna ska följa RFF:s kvalitetskriterier. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn.

Den 15 april 2017 infördes tillståndsplikt från IVO – Inspektionen för vård och omsorg – för att få bedriva verksamheten.

Att bedriva konsulentstödd familjehemsvård innebär att rekrytera, utbilda, stödja och handleda familjehem och förmedla tjänsterna till socialtjänst, kriminalvård och landsting. Verksamheterna kan bedrivas i olika former och av olika huvudmän.

RFF har kontakt med myndigheter inom stat, kommun samt ideella organisationer i syfte att höja kvalitén i familjehemsvården.

Aktuellt

Familjehemskonferens i Göteborg

RFF ställer ut på Familjehemkonferensen 2019

Inbjudan Nyman i fortsättning ledarskap

inbjudan Nyman fortsättning 2019

Två dagars workshop kring handledning av familjehem

Två dagars workshop kring handledning av familjehem med Eli Keller

Intervju med Johan Pyrell

Lyssna till Johan Pyrell Smålandsgårdar när han intervjuas av SKL om RFF och vårt vuxenprojekt (cirka 55 min in...

Kommande utbildningar

Kommande utbildningar

RFF deltog i Familjehemsdagen 17 maj

Familjehemsdagen 17 maj