Välkommen till oss

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF – är ett rikstäckande förbund av verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och vuxna. Med konsulentstödd familjehemsvård avses även konsulentstödd jourhemsvård.

RFF har till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård. Medlemmarna ska följa RFF:s kvalitetskriterier. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn.

Den 15 april 2017 infördes tillståndsplikt från IVO – Inspektionen för vård och omsorg – för att få bedriva verksamheten.

Att bedriva konsulentstödd familjehemsvård innebär att rekrytera, utbilda, stödja och handleda familjehem och förmedla tjänsterna till socialtjänst, kriminalvård och landsting. Verksamheterna kan bedrivas i olika former och av olika huvudmän.

RFF har kontakt med myndigheter inom stat, kommun samt ideella organisationer i syfte att höja kvalitén i familjehemsvården.

Aktuellt

Välkomna till en introduktionsdag om Connect som är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Connect bygger på grundläggande principer om relationer, kommunikationsmönster, anknytning och människans utveckling genom livet. Läs mer om den här spännande dagen i vår inbjudan.

Utbildningsdag – Introduktion till Connect 181009

Konsulentdagar 14-15 mars 2018

Deltagarrekord på 2018 års konsulentdagar i Kalmar

Utbildning GDPR 29 maj

Inbjudan GDPR 29 maj

RFF inbjuder till en heldagsutbildning kring mentaliseringsteorin i vardagen

Datum: 2018-05-04 Plats: Stockholm, IOGT-NTO Konferens, Klara Södra Kyrkogata 20 Mårten Hammarlund berättar denna dag om mentaliseringsteorin och hur...

Nu är vi i mål!!!!!

I vecka 49 har IVO börjat besluta om tillstånd för konsulentstödda verksamheter. Några av RFF:s medlemmar har redan fått...

Konsulentdagar 2018

Konsulentdagarna kommer att anordnas i samband med årsmötet 14-15 mars i Kalmar. Hotell Witt. Föreläsare Maria Hagberg. Maria kommer...