Välkommen till oss

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF – är ett rikstäckande förbund av verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och vuxna. Med konsulentstödd familjehemsvård avses även konsulentstödd jourhemsvård.

RFF har till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård. Medlemmarna ska följa RFF:s kvalitetskriterier. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn.

Den 15 april 2017 infördes tillståndsplikt från IVO – Inspektionen för vård och omsorg – för att få bedriva verksamheten.

Att bedriva konsulentstödd familjehemsvård innebär att rekrytera, utbilda, stödja och handleda familjehem och förmedla tjänsterna till socialtjänst, kriminalvård och landsting. Verksamheterna kan bedrivas i olika former och av olika huvudmän.

RFF har kontakt med myndigheter inom stat, kommun samt ideella organisationer i syfte att höja kvalitén i familjehemsvården.

2020 i Stockholm

RFF:s konferensdagar och årsmöte 11-12 mars på Långholmen.

Tema: Sexualitet.
Föreläsare: bl.a. Cecilia Kjellgren.

Aktuellt

Vuxna i familjehem

VUXNA I FAMILJEHEM

Artikel SvD 11 mars

På SvD:s debattsida den 11 mars finns en artikel ”ändra lagen-barnets bästa ska väga tyngst” som RFF tillsammans med...

Eli Kellers workshop flyttas

Workshopen den 26-27 mars med Eli Keller flyttas fram till hösten. Så fort vi har nytt datum återkommer vi.

Kontakt med utredningen S-framtidens-socialtjänst

Kontakt med utredningen S

2 dgrs workshop med Eli Keller mars 2020

Två dagars workshop med direkthandledning av familjehem med Eli Keller mars 2020

Konsulentdagarna 2020

2020 ÅRS KONSULENTDAGAR I STOCKHOLM