Välkommen till oss

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF – är ett rikstäckande förbund av verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård för barn och vuxna. Med konsulentstödd familjehemsvård avses även konsulentstödd jourhemsvård.

RFF har till syfte att stödja, utveckla och företräda den konsulentstödda familjehemsvården, medverka i samhällsdebatten, vara opinionsbildare samt vara ledande på information och nyheter avseende aktuell forskning och metoder för familjehemsvård. Medlemmarna ska följa RFF:s kvalitetskriterier. RFF är politiskt och religiöst obundet och bygger på en humanistisk människosyn.

Den 15 april 2017 infördes tillståndsplikt från IVO – Inspektionen för vård och omsorg – för att få bedriva verksamheten.

Att bedriva konsulentstödd familjehemsvård innebär att rekrytera, utbilda, stödja och handleda familjehem och förmedla tjänsterna till socialtjänst, kriminalvård och landsting. Verksamheterna kan bedrivas i olika former och av olika huvudmän.

RFF har kontakt med myndigheter inom stat, kommun samt ideella organisationer i syfte att höja kvalitén i familjehemsvården.

Aktuellt

Konsulentdagar och årsmöte 2022

Konsulentdagarna 2022 är framflyttade till 10-11 maj. Mer information kommer under våren. Årsmötet kommer hållas som planerat 29 mars...

För medlemmar – Inbjudan till workshop med Eli Keller – FRAMFLYTTAD

Inbjudan till workshop med Eli Keller 2022

Boka in Konsulentdagar 2021

Välkomna till konsulentdagarna i Göteborg den 5-6 oktober Start med middag och mingel på tisdagen den 5 oktober kl...

Årsmöte 16 mars 2021

RFF årsmöte 2021 kallelse

Föreläsning och fördjupning 6 maj

Föreläsning och fördjupning med workshop 6 maj med Caroline Engwall

Vuxna i familjehem

VUXNA I FAMILJEHEM