RFFs synpunkter till Socialdepartementet

RFF:s synpunkter och problemanalys utifrån Socialdepartementets förslag om nationella förändringar för familjehemsvården.

Läs mer här