Kontakt

För ytterligare information

Vid frågor som rör RFF – Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård – eller familjehemsvård i allmänhet, är du välkommen att kontakta kansliet:

Tel: 072-400 87 78 
E-post: info@rff.se

RFF – Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård
Stora Allèn 12
612 40 Finspång

Synpunkt/klagomål

Vid synpunkter eller klagomål som rör RFF – Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård – eller ett medlemsföretag kan du framföra den här.

Meddelandet skickas automatiskt till kansliet och RFF’s styrelse. Synpunkter och klagomål hanteras enligt styrelsens kalomålsrutin på kommande styrelsemöte.

Du kan vara anonym men önskar du respons behöver vi dina kontaktdetaljer med namn och e-post adress.