Medlemmar

Arbetar med:Jour och familjehemsplaceringar för barn, ungdomar och föräldrar med barn
Verksamhetsområde: Stockholm, Sörmland, Mälardalen och Uppsala

Arbetar med: Barn- och ungdomsplaceringar, förälder/barnplaceringar samt vuxenplaceringar
Verksamhetsområde: Rikstäckande

Arbetar med: Jour och familjehemsvård
Verksamhetsområde: Mälardalen

Arbetar med: Consilium Individ & Familj erbjuder förstärkt familjehemsvård och öppenvårdsinsatser/sociala konsulttjänster
Verksamhetsområde: Norr- och Västerbotten

Arbetar med: Jour och familjehemsvård,
förstärkt familjehemsvård med stöd- och behandlingsinsatser, KBT, PDT, AFT och
FFT terapi

Verksamhetsområde: Rikstäckande tar uppdrag från samtliga kommuner i Sverige men våra hem finns mestadels i Södra Sverige

Arbetar med: Konsulentstödda jour- och familjehemsplaceringar
Verksamhetsområde: Södra, västra och östra Sverige

Arbetar med: Konsulentstödda jour- och familjehemsplaceringar. Vi arbetar också med det biologiska nätverket.
Verksamhetsområde: Sörmland, Östergötland, Örebro & Småland

Adress: Resplagaregatan 19, 521 42 Falköping

Arbetar med: Barn och ungdomar 0-20 år
Verksamhetsområde: Jönköping med omnejd

Arbetar med: Jour- och familjehemsplaceringar för barn, tonåringar eller vuxna. Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Verksamhetsområde: Södra Norrland

Arbetar med: Förstärkt familjehemsvård för en komplex problematik
Verksamhetsområde: Västerås och Sala med omnejd

Arbetar med: Jour och familjehemsvård, förstärkt familjehemsvård med stöd- och behandlingsinsatser, behandlingsfamilj i metoden TFCO
Verksamhetsområde: Rikstäckande

Arbetar med: Jour- och familjehemsplaceringar för barn, ungdomar och föräldrar med barn
Verksamhetsområde: Stockholm med omnejd

Arbetar med: Konsulentstödd familjehemsvård och HVB
Verksamhetsområde: Västmanlands län

Arbetar med:
Verksamhetsområde: 

Arbetar med: Kraftigt förstärkt familjehemsvård samt Funka + Behandlingsfamilj
Verksamhetsområde: Gävle, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Örebro

Arbetar med: Jour och familjehemsplaceringar för barn och unga samt förälder/barnplaceringar
Verksamhetsområde: Mälardalen och Södra Sverige

Arbetar med: Konsulentstödd familjehemsvård på kognitiv basis
Verksamhetsområde: Södra Sverige

Arbetar med: Förstärkta/ konsultstödda jour- och familjehemsplaceringar för barn, ungdomar och vuxna. Samordnar externa resurser för att kunna garantera en kvalitativ vård efter behov under placering
Verksamhetsområde: Från Gävleborg ner till Skåne

Arbetar med: Kvalitetssäkrade konsulentstödda jour-/familjehem, förstärkta jour-/familjehem för barn, ungdomar samt förälder/barn
Verksamhetsområde: Rikstäckande

Arbetar med: Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna även förstärkt familjehemsvård
Verksamhetsområde: Kalmar län, Ölands län, Kronobergs län, Blekinge, Jönköpings län och Norra Skåne