Nyheter

Nyhetsarkiv

Kommande utbildningar

Kommande utbildningar

Konsulentdagarna 12-13 mars 2019

På konsulentdagarna i år träffades vi i Norrköping

RFF:s ledardag

Femton ledare från tio olika organisationer inom RFF träffades i Stockholm den 23 januari för en utbildningsdag. Temat var...

Konsulentdagar 2019

Inbjudan konsulentdagar i Norrköping

Utbildning ledarskap 23 januari 2019

Inbjudan ledarskap

RFF träffar IVO

RFF träffar IVO

Utbildning ”Ett hem att växa i”

Utb ett hem 2018

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen om hantering av personuppgifter i kraft (GDPR) Läs vidare om RFF:s policy för hantering av personuppgifter.

personuppgifter3 (2)

Välkomna till en introduktionsdag om Connect som är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Connect bygger på grundläggande principer om relationer, kommunikationsmönster, anknytning och människans utveckling genom livet. Läs mer om den här spännande dagen i vår inbjudan.

Utbildningsdag – Introduktion till Connect 181009

Konsulentdagar 14-15 mars 2018

Deltagarrekord på 2018 års konsulentdagar i Kalmar

RFF inbjuder till en heldagsutbildning kring mentaliseringsteorin i vardagen

Datum: 2018-05-04 Plats: Stockholm, IOGT-NTO Konferens, Klara Södra Kyrkogata 20 Mårten Hammarlund berättar denna dag om mentaliseringsteorin och hur...

Nu är vi i mål!!!!!

I vecka 49 har IVO börjat besluta om tillstånd för konsulentstödda verksamheter. Några av RFF:s medlemmar har redan fått...

Posts Navigation

En anledning till varför RFF finns och verkar är för att på olika sätt lyfta familjehemsvården och dess behov av ständig utveckling. Ett sätt vi gör det på är att verka opinionsmässigt. Ibland händer det att vi från förbundet blir tillfrågade av journalister om vissa frågor och teman inom familjehemsvården. Nedan exempel på inslag där RFF funnits med: